Konfirmandgospel FAQ

Konfirmander

Hvad koster det?


Gospeldag med Rune + pianist koster omkring 16.000 + transport.
Gospeldag med Rune, pianist og band til den afsluttende gudstjeneste koster omkring 21.000 + transport.
Transport udgør to biler tur/retur til statens gældende takster. Jeg tilstræber altid at bruge Rune Herholdt & The Gospel Brothers som band OBS: Jeg ved at det for mange menigheder er en økonomisk udfordring. Derfor opfordrer jeg til at sognene slår sig sammen, for på den måde at dele omkostningerne. Når vi har lavet en aftale tilsendes I en kontrakt/honorarnota. Alle oplysninger I skal bruge iforb. med udbetaling af honorar findes på kontrakten.
Honoraet betales senest 8 dage efter arrangementets afslutning.
Hvad skal vi sørge for?


Et egnet lokale til selve workshoppen (Sogne- eller konfirmandlokaler). Vi vil meget gerne undgå at øve i middelalderkirker, da rumklang og bænkeopstilling som regel er uegnet til workshop med rytmisk musik og børn (der findes undtagelser). Stoleopsætning til konfirmanderne i det lokale hvor workshoppen finder sted. Her er det meget vigtigt, at I for så vidt det er muligt, følger opstillingen på billedet herunder. Et lille bord/bænk i våbenhuset, hvor vi efter endt gudstjeneste kan sælge plader. Mulighed for omklædning inden gudstjenesten. Kaffe/frokost/aftensmad til band/instruktør alt efter hvornår på dagen arrangementet finder sted. Vi spiser gerne det samme som konfirmanderne. Et par frivillige hænder til at slæbe grej ind/ud af kirken. Det tager 10-15 min max!
Kan vi få materiale sendt på forhånd?


Ja, I kan få tilsendt noder på de sange vi skal synge.
Egentligt undervisningsmateriale er der ikke tale om.
Må vi optage workshoppen/gudstjenesten?


Ja, men vi vil gerne vide det på forhånd.
KODA?


Der skal betales KODA afgift ved koncerter - gudstjenester er fritaget.
Læs mere her.
Skal vores organist medvirke?


Nej, vi står for al musik til gudstjenesten.
Kan vi få tilsendt PR-materiale?


Vi sender gerne plakater. Hvis vi ikke allerede har tilbudt det, sender du bare en mail. Du kan også hente dem her
Hvor mange konfirmander kan I undervise på en gang?


Det afhænger af lokalet.
Et stort kirkerum med lang efterklang er desværre meget svært at undervise i.
Er lokalerne gode tager vi gerne op mod 120 konfirmander på en gang.
Skal vi følge dit koncept?


Jeg er altid åben for nye ideer og tiltag og ønsker at 'spille' sammen med kirkepersonalet (præsterne). Vores koncept er afprøvet i over 80 forskellige kirker og blandt mange tusinde konfirmander igennem årene.
Jeg kan se, du bor i Århus. Tager I rundt i hele landet?


Ja - vi tager rundt i hele landet og vi er vante til det.
Hvordan ser et typisk program ud?


Eksempel på gospelworkshop
14.00 (ca.) Opstilling af grej i kirke (ingen workshop)
15.00 Workshop I sognegård (60 min)
16.00 Pause
16.15 Workshop (band opstilling i kirke) (60 min)
17.15 Pause/aftensmad
18.00 (ca.) Lydprøve i kirke (konfirmander + band) (30min)
18.30 Kirken åbnes for forældre
19.00 Gospelgudstjeneste
20.00 (+/-) Tak for i dag Eksempel på gospelgudstjenesten Præludium v/ Rune Herholdt & The Gospel Brothers
Velkomst v/præst eller konfirmand
Konfirmander 2 sange
Gospelbrothers 2 sange
Kort prædiken over emnet “You are not alone”. (Evt. med meget stille klavermusik i baggrunden) Konfirmander synger "You are not alone”
Fadervor bedes i kor - velsignelsen lyses efterfølgende (uden korsvar og med stille klavermusik i baggrunden) Sangen “You are not alone” fortsætter Fællessang fx DDS 787, Du som har tændt millioner af stjerner. Sidste sang med konfirmander fx. en salme/sang brugt i undervisningen? (Rune Herholdt & The Gospel Brothers akkompagnerer)
Tak for i aften v/ præst eller konfirmand Ekstranummer
Tak for i aften (Varighed ca 60 min)